Solpaneler – en guide

Med stegrande energipriser så letar många efter sätt att spara på sin elförbrukning. En del går till och med så långt att de börjar leta efter metoder att producera sin egen el. Ett av de vanligaste sättet för privatpersoner att producera hela eller delar av den el som de förbrukar är att installera solpaneler.

Innan du väljer solpaneler så kan det vara värt att kontrollera om du behöver byta elbolag eftersom det idag finns flera bolag som köper el av sina kunder. Under sommarhalvåret så är det inte ovanligt att du kan producera ett överskott på många platser i Sverige.

Typer av solcellspaneler

I princip så finns det solcellspaneler, eller i dagligt tal solpaneler, av tre olika typer. Det finns mono– respektive polykristallina samt tunnfilmspaneler.

Den förstnämnda sorten, monokristallina paneler, har en hög verkningsgrad jämfört med andra sorter. Verkningsgraden är det som avgör hur mycket av solens energi som du omvandlar med panelen.

Nackdelen med den här typen är att paneler är relativt tjocka och därför både tunga och ganska svåra att montera.

Polykristallina solpaneler har något lägre verkningsgrad än monokristallina. I gengäld så är de också lite billigare.

När det gäller den sistnämnda sorten, tunnfilmspaneler, så är det värt att notera att de har lägre verkningsgrad än bägge tidigare nämnda sorter. Men samtidigt har de lägre vikt och är därför enklare att montera. De är också billigare.

Solpanelernas placering

Solpaneler ska du placera på husets tak, men du ska aldrig montera dem så att de är riktade rakt uppåt. Solen kommer alltid att träffa taket och panelerna i en viss vinkel, och för att kunna fånga solljuset så bra som möjligt så måste du anpassa vinkeln.

När det kommer till just den här delen av monteringen så bör du alltid ta hjälp av en kompetent fackman.

Solpaneler och ekonomi

Att installera solpaneler innebär alltid en viss kostnad. Både monteringsarbetet och inköpet av de fysiska panelerna innebär en relativt kännbar utgift för de flesta. Dessutom bör du vara medveten om att det kan dröja innan dina paneler har betalat sig i form av minskad elräkning eller till och med sålt överskott av el. Mer info om hur du får billig el finner du här.

Eftersom solpaneler är ett miljövänligt sätt att producera el så finns det allmänintresse av att så många som möjligt installerar dem på sina hus. Av den anledningen finns det möjlighet att söka ett skatteavdrag för dig som väljer solpaneler. Skatteverket har mer information om hur du går tillväga för att få ta del av avdraget.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla