Hur länge går maten att äta?

Mat i ett kylskåp

En stor del av matsvinnet i Sverige beror på att människor inte kan avgöra om deras mat är lämplig att äta eller ej. För att vara på den säkra sidan kastar man mat som egentligen är fullt ätbar och som tärde på jordens resurser under produktionen.

Gör därför både natur och ekonomi en tjänst och bli bättre på att tyda vad som står på förpackningarna.

Bäst före-datumet

Bäst före-datumet handlar inte om hur länge maten håller, utan snarare hur länge maten förväntas behålla sin kvalitet, såsom smak, färg, konsistens, krispighet och seghet. Efter detta datum kommer kvaliteten på maten att sjunka, men maten kan fortfarande vara säker att äta.

Om ett livsmedel förvaras på ett sätt som inte är acceptabelt, anger datumet på förpackningen när produkten inte kommer att vara bra längre. Många gånger kommer förpackningen att berätta vilka förhållanden som är bäst för att lagra produkten. 

Temperaturens betydelse

Om temperaturen som produkten förvaras vid är viktig för hur länge den håller ska detta anges på förpackningen. Till exempel bör en kylprodukt förvaras i högst +4 grader Celsius. Vissa livsmedel, och särskilt deras förpackningar, kan hålla längre än bäst före-datum om de förvaras vid +4 grader Celsius, snarare än +8 grader. 

Även en obruten förpackning kan hålla efter sitt bäst före-datum. En mjölkförpackning som har öppnats kan fortfarande användas flera dagar efter bäst före-datum till exempel. Personer som har nedsatt immunförsvar – som gravida, äldre och sjuka – bör vara mer restriktiva med att äta mat med passerat bäst före-datum. Dessa är mer känsliga mot bakterier och då finns det en ökad risk.

Hur man ska tänka kring bäst före-datum

Bäst före-datum är ett råd utifrån vilket du i mångt och mycket får bestämma själv vad som är bäst. Det finns dock några förutsättningar att ta hänsyn till som avgör hur långt efter bäst före-datumet maten är ok att äta. 

  • Maten måste förvaras enligt instruktionerna på förpackningen och antingen tillagas, ätas eller frysas inom den tidsramen.
  • Även grönsaker som lagras så länge att de blir dåliga behåller fortfarande ungefär hälften av sitt C-vitamin och är därmed fortfarande näringsrika.
  • Om ett livsmedels hållbarhetstid inte överstiger tre månader ska exakt bäst före-datum anges. Om hållbarheten är längre än 18 månader behöver endast årtal anges. Detta är till exempel vanligt på konserver och torr mat.
  • Vissa företag väljer att märka sina produkter med bakdag eller förpackningsdag, men det finns inget krav på det. Detta är mest en extra information för dig för att kunna avgöra hur länge efter bäst före-datumet du vill gå. 

Sista förbrukningsdag

Emedan bäst före-datum lämnar mycket till vår egen bedömning så är “sista förbrukningsdag” ett mycket tydligare direktiv för när ett livsmedel inte längre är tjänligt. Märkningen talar om för konsumenten när maten inte längre ska ätas, eftersom den inte längre är säker för dig. 

Livsmedel som har passerat sista förbrukningsdag får inte säljas – eller ens ges bort – när det datumet har passerat. Den räknas då som otjänlig.

Vissa livsmedel, som hela frukter och grönsaker, behöver inte märkas med den sista förbrukningsdagen. Alla andra förpackade livsmedel måste däremot märkas med den sista dagen de kan konsumeras

Den obrutna leveranskedjan

Både bäst före-datum och sista förbrukningsdag förutsätter att maten förvarats som det står angivet på förpackning. Detta är extra noga när det gäller kyl- och frysvaror. Alla som hanterar maten – från producent till butik – har ansvar för att livsmedlet är säkert och att det hanteras och förvaras i enlighet med dessa instruktioner. Från det att du köpt livsmedlet och lämnat butiken är detta ansvar ditt eget.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla