Så enkelt börjar du med ett fondsparande!

bild på fondsparande

Fonder är ett beprövat, och ofta riskfritt, sätt att öka dina pengar. Det är ändå viktigt att välja klokt. Att veta vad du vill göra med dina pengar i förväg är viktigt om du vill hitta en fond som passar dina behov till punkt och pricka.

Olika typer av värdepapper kan hittas i en värdepappersfond. En portfölj är en term som används för att beskriva en samling värdepapper. För att uttrycka det enkelt och konkret, se fonden som portföljen i sig. Och det finns flera sorters värdepapper i denna portfölj.

När du lägger pengar i en fond köper du i princip en del av portföljen. Som ett resultat blir du andelsägare i fonden och därmed aktieägare i några av de värdepapper den innehar. Du äger alla aktier i en fond med 10 olika typer av aktier. Som ett resultat äger du en del av fonden som helhet, snarare än bara en eller ett fåtal av dessa 10 aktier.

Du har heller inget att säga till om huruvida värdepapper ska ingå. Fondförvaltaren, eller den som har kontroll över fonden, är ensam ansvarig för detta. Fondförvaltarens uppgift är att handla med värdepapper och garantera att fonden genererar vinst så mycket som möjligt. Ju mer erfaren fondförvaltaren är, desto bättre presterar fonden.

Vill du ha ännu mer riktigt bra tips på fondsparande så rekommenderar vi https://fondsparandet.se

Fondfördelar och nackdelar

Fondfördelar och nackdelar

På miljöverkstaden.se har vi länge använt fondsparande som ett komplement till vårt månatliga aktiesparande. Anledningen till detta är att du med bara några minuters ansträngning kan etablera en portfölj som mer eller mindre kommer att säkerställa en konsekvent och pålitlig avkastning (över 10+ år).

Fördelarna med att lägga pengar åt sidan
Värdepappersfonder kallas ibland för “startaktier”, och fördelarna med fondinvesteringar är många. Den viktigaste fördelen för oss på miljöverkstaden.se är att en investering i en förvaltad aktiefond ger dig möjlighet att köpa ägarandelar i en mängd olika företag som noggrant har granskats av någon med erfarenhet och kunskap. Det betyder att du inte behöver någon tidigare ekonomisk erfarenhet för att tjäna pengar. Den svåra och obegripliga delen av analysen är ofta fondförvaltarens ansvar.

En avgift begärs ofta som ett tack för fondförvaltarens hjälp med att öka dina pengar. Detta belopp är känt som förvaltningsavgiften och det varierar vanligtvis från 0,4 till 1,8 procent av den vinst som fonden genererar åt dig.

Följande är ett exempel på hur en fondförvaltningsavgift beräknas:

Du lägger 100 kr i en valfri aktiefond.
Efter 6 månader har denna fond ökat med 10 %, vilket innebär att din hundralapp har vuxit till 110 kr, vilket ger en avkastning på 10 kr.
Fondens förvaltningskostnad är 0,4 procent, vilket innebär att du får behålla 9,60 kronor av varje tiotal kronor som fonden tjänar till dig.
Efter 6 månader, inklusive förvaltningsavgiften, har du 109,60 SEK istället för 100 SEK, vilket ger en faktisk vinst på 9,60 procent.
Det är värt att notera att förvaltningsavgiften dras av på daglig basis. Det innebär att den procentuella tillväxt du ser i din portfölj hos exempelvis Avanza redan är inkluderad i förvaltningsavgiften.

Att investera i fonder har ytterligare fördelar.

Förutom att det inte behövs mer ekonomisk expertis för att bli rik, finns det andra fördelar. Den automatiska diversifieringen är nästa på listan. I finansvärlden innebär diversifiering att du minimerar risken i dina tillgångar, eller för att uttrycka det på ett annat sätt, det betyder att du inte lägger alla dina ägg i en korg.

Du bör diversifiera dina tillgångar genom att investera i en mängd olika företag samtidigt som du ser till att de är engagerade på en mängd olika marknader. Råvarumarknaden, IT-, verkstads- och bilindustrin är alla exempel på marknadsplatser.

Den största anledningen till att diversifiera marknaderna är att olika marknader är lyhörda för oförutsedda händelser i den globala ekonomin på olika sätt. I denna mening är det en teknik för att minska faran ytterligare.

Nackdelar

Det finns färre möjligheter till riktigt stora höjningar. Å andra sidan, eftersom du är mindre benägen att drabbas av en betydande förlust, är det mindre sannolikt att du drar nytta av en betydande uppgång på samma sätt som du skulle göra om du bara hade en eller ett fåtal aktier. Visst, en av aktierna kan stiga, men detta är bara en liten andel av portföljen. Denna tillväxt kan hämmas av andra aktier som nu underpresterar.


Du har ingen kontroll över var du sparar din data. Du kan köpa en fond som investerar i en viss region eller nation, men du har ingen kontroll över vilka aktier som ingår. Detta är en nackdel om du till exempel inte vill skaffa en viss sorts aktie på grund av personliga eller etiska problem. Å andra sidan kan du få reda på i förväg vilken typ av aktier som ingår, vilket gör att du kan undvika handel med fonder som inte passar dig.


Du får inte delta i aktiviteter som involverar utdelning från aktien. När du köper och sälja aktier, kan du tjäna en utdelning, vilket är en del av företagets vinst. Som fondinnehavare har du dock inte rätt till denna förmån. Dessa utdelningar, å andra sidan, är investerade och utgör en del av fonden, vilket ökar fondens värde. Som ett resultat kan du fortfarande tjäna på det, men på ett annat sätt.
För de aktier som du är delägare i genom fonden har du ingen rösträtt. Men för den “genomsnittliga” spararen som ser pengar som ett överlägset alternativ jämfört med bankkonton har detta ofta ingen betydelse.


En förvaltningsavgift tas i allmänhet ut. I Sverige ligger den genomsnittliga kostnaden på cirka 1 %, vilket är en mycket låg siffra. Priset baseras också på att det sköts av någon som förstår mer om det än du själv. Vanliga sparare som inte känner till aktiemarknaden kommer att uppleva att kostnaden i allmänhet är lägre än avkastningen på fonden.

0 Shares:
Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Du kan också gilla